اگــــــرمـیـخـواهــــــے بـــــــہ مــــــלּ تـڪـیـــــــہ ڪـنــــــے ,


  
 تـڪـیـــــــہ ڪــــــלּ ...


  
 ؋ـقـــــط بــــــב اלּ ڪـــــــہ مــــــלּ ,


  
 בیــــــوارے تــــــرڪ خــــــورבـہ اҐ ...!!


 


 تـحـمـــــل تـڪـیــــــہ בارҐ 
 


 امــــــا ضــربــــــہ را نــــــــہ ......! 


تاریخ : جمعه 16 آبان 1393 | 22:01 | نویسنده : آذر | نظرات (0)