من همان شبان عاشقم 

سینه چاک و ساکت و غریب 

بی‌تکلف و رها 

در خراب دشتهای دور 


در پی تو می‌دوم 

ساده و صبور 

یک سبد ستاره چیده‌ام برای تو 

یک سبد ستاره 

کوزه ای پرآب 

دسته‌ای گل از نگاه آفتاب 


یک عبا برای شانه‌های مهربان تو 

در شبان سرد 

چاروقی برای گامهای پرتوان تو 

در هجوم درد


من همان بلال الکنم 

در تلفط تو ناتوان 

آه از عتاب! تاریخ : شنبه 9 آذر 1392 | 03:24 | نویسنده : آذر | نظرات (0)