تاج از فرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سر داشتن

 

در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن

 

روز ، در انواع نعمتها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن

 

صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن

 

شامگه ، چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک و اختر داشتن

 

چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن

 

حشمت و جاه سلیمان یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن

 

تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن

 

بر تو ارزانی، که ما را خوشتر است

لذت یک لحظه : مادر داشتنتاریخ : دوشنبه 27 آبان 1392 | 00:45 | نویسنده : آذر | نظرات (0)