اگر این آسمان بهم ریزد 


که نروید ستاره بر بامش 


ندرخشد به شام او ماهی 


نیفتد آفتاب در دامنش 


میشوم قدرت خداوندی 


از نگاه تو ماه می سازم 


با مو های تو آفتاب سیاه می سازمتاریخ : یکشنبه 26 آبان 1392 | 01:59 | نویسنده : آذر | نظرات (0)