احساس میکنم که نباشی بهار نیست

شعری میان دفتر این روزگار نیست

 معطوف میشود به شما حس واژه ها

آقا خودت بگو مگر این افتخار نیست؟

 من با سروده های همه شرط بسته ام

بیتی بدون نام شما ماندگار نیست

 سین سلام سفره ی تحویل سال نو

معنای این قصیده مگر انتظار نیست؟

 روزی ظهور میکنی و میرسد بهار

اما به ماه وسال و زمان اعتبار نیست

 تقویم هم به گفته ام اقرار میکند

سوگند میخورد که نباشی بهار نیست


تاریخ : شنبه 25 آبان 1392 | 01:11 | نویسنده : آذر | نظرات (0)