همراه بسیار است، اما همدمی نیست


مثل تمام غصه ها، این هم غمی نیستدلبسته اندوه دامنگیر خود باش


از عالم غم دلرباتر عالمی نیستکار بزرگ خویش را کوچک مپندار


از دوست دشمن ساختن کار کمی نیستچشمی حقیقت بین کنار کعبه می گفت


«انسان» فراوان است، اما «آدمی» نیستدر فکر فتح قله قافم که آنجاست


جایی که تا امروز برآن پرچمی نیستتاریخ : سه‌شنبه 21 آبان 1392 | 01:05 | نویسنده : آذر | نظرات (0)