هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست


هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست!


عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه!


دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست.


نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ،


شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست.


تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست


کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست


بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر ،


بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست.


تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق


چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست.تاریخ : یکشنبه 19 آبان 1392 | 19:14 | نویسنده : آذر | نظرات (0)